23:47:5916 Temmuz, 2024
Ä°stanbul 32 Parçalı bulutlu
13 Mayıs 2024 01:43

Kamuda tasarruf paketinin detayları açıklandı

Kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf yapılacak olan 8 öncelikli alanı da duyurdu.

Kamuda tasarruf paketinin detayları açıklandı

Kamuda tasarruf paketinde olan 8 öncelikli alanı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, harcama giderleri ve diğer cari harcamalar." diyerek detaylandırdı.

Kamu tasarruf paketinde yer alan 8 öncelikli alan ise şu şekilde;

-Taşıtlar

-Binalar

-Kamu istihdamı

-İdari yapılanmada etkinlik

-Yurt dışı geçici görevler

-Enerji ve atık yönetimi

-Haberleşme giderleri

-Diğer cari harcamalar

"Taşıtlar" paketinin detayları

- Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi,

-3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması,

-Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması,

- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış izne tabi olması

-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.

-Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,

-Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standartlarının uygulanması,

-Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı,

-Yeni binaların kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması,

-Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

-Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması,

-Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi.

"Kamu İstihdamı" paketinin detayları

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl),

-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu'nda belirlenmesi.

-Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması,

-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,

-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi.

"Kamuda tasarruf- hizmet içi eğitim/ yurt dışı geçici görevleri"

-Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması,

-Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması,

-Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması.

"Enerji ve atık yönetimi" paketinin detayları

-Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümün hızlandırılması,

-Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması,

-Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi.

"Haberleşme ve iletişim giderleri"

-E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması,

-Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması,

-Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması,

-Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması.

Kamuda tasarruf – diğer cari harcamalar

-Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması,

-Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi,

-Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması,

-Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması,

-Makine ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması,

-Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması.


Bütçede harcama disiplini

-Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması,

-Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri,

-Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hak ediş karşılığı ödenmesi,

-2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması.


Kamu yatırımları

-Proje Bazlı Önceliklendirme,

-Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projeleri,

-Deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri,

-Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler,

-Tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demir yolu bağlantı projeleri,

-Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi.