12:35:3528 Haziran, 2022
İstanbul 25 Hafif yağmur
16 Haziran 2022 12:24

Kariyer sürecine yetkinlikler yön verecek

HRGlob Kurucusu Uğur Karaboğa, Covid-19 pandemisi ile değişen yetenek ve yönetim kuralları doğrulturusunda işe alım süreçlerini yorumladı.

Kariyer sürecine yetkinlikler yön verecek

"Yenilikçi iş modellerini devreye alabilmek ya da inovasyon fırsatlarını yakalayabilmek, bir liderin veya bir kurumun tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değil. Mutlaka ortak akıl oluşturulmalı. Tüm kuşaklar birbirine empati ile yaklaşmalı, öncelikli problemlere gerçekçi çözümler geliştirilmeli"

Çalışma hayatına farklı bir perspekiften bakıldığında önümüzdeki birkaç yıl içinde kurumların ihtiyaç duydukları alanlara yönelik istihdam politikalarında önemli revizyonlara imza atacakları dikkat çekiyor. Dijital altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mevcut insan kaynağının aidiyetini güçlendirecek ve dijital dönüşüme adaptasyonu hızlandıracak eğitim faaliyetleri yaygınlaşıyor.

2000'li yılların başlarından itibaren küresel ölçekte yaşanan dijital dönüşüm çalışmaları, salgın döneminde katlanarak hızlandı. Bunun en önemli sebebi de salgından kaynaklı olarak ülkeler arasındaki ulaşımların kesilmesi, sağlık koşulları sebebiyle şirketlerin çalışma modellerini güncellemesi ve gündelik hayattaki davranış biçimlerindeki değişimler oldu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bu çerçevede insan kaynağı yönetimlerinde hızlı bir değişim sürecine girdiğine dikkat çeken HRGlob Kurucusu Uğur Karaboğa, "Özellikle uzaktan çalışma kavramının yaygınlaşması, şirketlerin çalışanlarıyla ilgili politikalarını değiştirmelerine, yeni yaptıkları istihdamlarda da yeni modele uygun olarak yetkinlikleri önceliklendirmelerini sağladı" diyor.

ÖĞRENMEYE MERAKLI VE SONUÇ ODAKLI ÇALIŞANLARA YÖNELİK TALEP ARTIYOR

Şirketlerin işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere yeni dijital sistemleri bünyelerine kattıklarını ifade eden Karaboğa; "Online mülakat sistemleri, online değerlendirme modülleri, online toplantı sistemleri, online eğitim modülleri başta olmak üzere birçok yenilik, artık yeni dönemin normali haline geldi. Bu dönüşüm, çalışanlardan beklentileri de farklı hale getirdi. Günümüzde; hibrit ve uzaktan çalışma modeline uyum sağlayan, esnek zaman yönetimine entegre olabilen, sonuç odaklı, yeniliklere açık, öğrenmeye meraklı ve güçlü iletişime sahip bireyler ön plana çıkıyor. Ofis çalışma modeli ile hibrit ve uzaktan çalışma modelini karşılaştırdığımızda artık hiyerarşiler arasındaki mesafelerin hızla kapandığını gözlemliyoruz. Hızlı ve etkin sonuçları ortaya koyan, aktif erişim ve iletişim becerilerine sahip takım üyeleri, yeni dönemde şirketler içerisinde eskiye nazaran daha ihtiyaç duyulan ve gelecek dönemler de de üst seviyelerdeki pozisyonlar için potansiyel yönetici adayı olarak ön plana çıkıyor. Çalışma uygulamalarının dijital platformlar üzerinden daha fazla uygulanması, çalışmaların takip edilebilmesinin ofis çalışmasına göre daha objektif olmasını ve performans değerlendirmelerinde daha somut verilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu da tecrübe odaklı bir çalışma sistematiğinden yetkinlik öncelikli bir kariyer yolculuğununa geçildiğini gösteriyor" yorumunda bulunuyor.

"Bireysel yetkinliklerin analiz edilmesi ve kişiye özel gelişim programlarının yaygınlaşması ile şirketler, belirledikleri stratejilere göre yeteneklerin yönetimini sağlayabilecek"

KURUMLARIN PERSPEKTİFİNDEN

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şirketlerin yeni isimlerin değerlendirilmesine yönelik politikalarını güncelleyeceklerini ve insan kaynakları politikalarında önemli revizyonlara imza atılacağını belirten Uğur Karaboğa, kurumların yeni nesil İK vizyonlarını üç maddeyle aktarıyor:

1 - Şirketler kendi insan kaynakları politikaları ile ilgili stratejik çalışmalara hız verdi. Dijital altyapıların hazırlanması ve mevcut insan kaynağının bağlılığının artırılması öncelikli konular arasında yer alıyor.

2 - Dış istihdam süreçlerinde de bu stratejilere ve mevcut şirket kültürüne uygunluk gözetilecek.

3 - Özellikle dijital entegrasyon, liderlik, etkin iletişim ve uluslararasılılaşma konularında yetenek yönetimi çözümleri hız kazanacak.

2022 ve sonrasına yön verecek beceriler

Önümüzdeki dönemde İK yöneticilerine düşen en önemli sorumluluğun; insanlarla robotların ve yapay zekanın uyumlu çalışabilmeleri konusunda gerekli dönüşüm ve gelişim stratejilerini ortaya koymak olduğunu ifade eden Karaboğa, buradan yola çıkarak ekiplerde yer alacak bireylerin sahip olması gereken a özellikleri 6 başlık altında özetliyor:

01 I Özgüven:

İlk olarak bu dönüşüm süreçlerinde bireylerin başarılı olmaları için yetkinliklerine ve yeteneklerine güvenmeleri gerekiyor. Bunun için de hem mesleki anlamda hem de kişisel gelişim konusunda kendilerini geliştirmeliler.

02 I Liderlik:

Dijital dönüşüm ve uzaktan çalışma ile birlikte artık çalışanlar kendi yürüttükleri işlerin liderliklerini de yürütmek zorunda kalacaklar. Ofis çalışmalarında yöneticilerin direktifleri ile hareket etmeye alışkın bireylerin artık bulundukları ortamda tek başına hızlı karar alma ve inisiyatif kullanmaları beklenecek.

03 I Etkili iletişim:

Bugüne kadar çalışanlardan özellikle ofis ortamında, çalışma ekiplerinde, toplantılarda konuşma, vücut dili vb. konularda etkili olmaları beklenirdi. Artık karma çalışma modelinin yayılması ile ekip içerisinde konuşma ve vücut diline ek olarak etkin yazışma becerilerinin de gelişmesi bekleniyor. Kamera önündeki pozitif davranışlar ve yazılı olarak kısa, net ve doğru dil kullanımı bugünden sonra çok daha öncelikli bir hal alacak.

04 I Meraklılık:

Yeni stratejiler ve vizyonlar ortaya koymak adına merak etmek; hem bireysel başarı hem de kurumsal başarıya katkı açısından öncelikli yetkinlikler arasında yer alacak.

05 I Teknoloji kullanımı:

Çalışma hayatının her alanını kaplayan dijital dönüşümle birlikte birçok farklı teknoloji de gündelik çalışmalarımızda yerini aldı. Teknoloji kullanımında esneklik sağlayabilen bireyler, iş performanslarında hızla öne çıkacak.

06 I Yabancı dil:

Yabancı dil konusunda yetersiz olan bireylerin iş hayatında başarılı olmaları artık eskiye göre çok daha zor.