08:43:3304 Aralık, 2020
İstanbul 13 Açık
19 Kasım 2020 11:34

'Suriye Milli Ordusu' raporu yayınlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye ile doğrudan bağlantıya geçen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin 'Suriye Milli Ordusu' ismini almasıyla, yeni oluşum hakkında cevap bekleyen soruların cevaplarının barındığı rapor yayınlandı.

'Suriye Milli Ordusu' raporu yayınlandı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hakkında Türkiye kamuoyunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ancak Fırat Kalkanı Harekatı’na (FKH) kadar ÖSO’nun mahiyeti ve amacı hakkındaki tartışmalarda oldukça belirsiz bir izlenim oluşmuştur. Suriye sahasında ortaya çıkan El-Kaide, DEAŞ, Şii milisler ve PKK/YPG gibi terör örgütleri ve savaş dinamiğinin son derece karmaşık hale gelmesi ile ÖSO, Türkiye kamuoyunun algısında yer edinmekte zorlanmıştır. ÖSO’nun dağınık bir yapıya sahip olması ve merkezi otoritesinin bulunmamasının da bu durumda önemli bir katkısı olmuştur.

Ancak 2016’da gerçekleşen FKH ile Türkiye doğrudan ÖSO ile angajmana girmiş ve ÖSO ilerleyen süreçte hem DEAŞ hem de PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde mücadele etmiştir.

Türkiye’nin doğrudan angaje olması ile beraber Türkiye kamuoyunda ÖSO daha tanınır hale gelmiştir. Zeytin Dalı Harekatı’nın öncesinde ÖSO’ya bağlı grupların önemli bir kısmının Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında merkezi bir hiyerarşi içerisinde toplanması sonrasında gelişen süreçte ise SMO, Türkiye kamuoyunun gözünde daha profesyonel ve düzenli bir ordu görüntüsü vermeye başlamıştır. 

Ömer Özkizilcik'ın 'Suriye Milli Ordusu' raporuna göre:
Barış Pınarı Harekatı’na da katılan SMO’nun ilk üç kolordusunun toplamda 30-40 bin savaşçıdan oluştuğu tahmin edilmektedir. Birinci kolordu 9.048-12.064 arası savaşçıdan oluşurken ikinci kolorduda 12.261-16.348 arası savaşçı bulunmakta ve 8.694-11.592 arası savaşçı da üçüncü kolorduyu oluşturmaktadır. Bu anketin cevaplarına dayanarak SMO’da 26.319-35.092 arası Arap kökenli savaşçı, 3.159-4.212 arası Türkmen savaşçı, 426-568 arası Kürt savaşçı, 96-128 arası Çerkez savaşçı ve saflarında diğer etnik kökenlerden de savaşçılar bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin  SMO savaşçılarına olan desteği ne durumda?

41 grubun 13’ü ABD’nin 2017’de silahlı Suriye muhalefetine desteğini kesmesinden sonra oluşurken geri kalan 28 grubun da 21’i daha önce Washington yönetimi tarafından desteklenmiş ve bunlardan 3’ü ise Pentagonun DEAŞ ile mücadele programı aracılığıyla desteklenmiştir

Para amacıyla SMO’ya katılan savaşçılar iddiası

 SMO savaşçılarının yüzde 64,63’ü aylık aile gelirlerinin toplamda 500 Türk lirasından az olduğunu ifade etmiştir. Savaşçıların sadece yüzde 6,58’i aylık gelirlerinin toplamda 1.500 Türk lirasının üzerinde olduğunu belirtmiştir. YPG’nin tek bir yeni üye için ayda en az 100 dolar=570 Türk lirası (raporun yazıldığı tarihteki kur) ödediği göz önünde bulundurulduğunda bir YPG savaşçısının aylık aile geliri çok daha yüksektir.
Saha araştırması sırasında SMO savaşçıları aylık maaşlarının 150-400 Türk lirası arasında olduğunu bildirmiştir. Bu bulguları birleştirerek SURİYE MİLLİ ORDUSU 12 SMO’nun paralı askerler olduğu iddiasının temelinin gerçeklere uygun olmadığı görülmektedir. Bu gerçekleri destekleyen savaşçıların yüzde 96,25’i SMO’ya katılmalarının ana nedeni olarak devrimci veya milliyetçi güdüleri belirtmiştir

SURİYE MİLLİ ORDUSUNUN YAPISI

 SMO resmi olarak Suriye Geçici Hükümetinin bir parçası olmuş ve bu hükümetin Savunma Bakanlığının emri altında çalışmaktadır. 
SMO’nun bileşenlerini detaylı olarak incelemek onun yapısı hakkında önemli bulguları ortaya çıkarmaktadır. Birleşime katılan 41 grubun 15’i Ulusal Kurtuluş Cephesine (UKC) bağlı iken 26’sı ise SMO’nun ilk üç kolordusundandır. Bu grupların 13’ü ABD’nin Suriye muhalefetine desteğini kesmesi sonrasında kurulmuştur. 

Suriye Milli Ordusu savaşçılarının etnik yapısı

 41 grubun 40’ında Arap savaşçılar bulunmaktadır. 12 grupta Türkmen savaşçılar ve 9 grupta Kürt savaşçılar yer almaktadır. 41 grubun 8’inde Doğu Suriye’den, 4’ünde Güney Suriye’den ve tüm gruplarda Kuzey Suriye’den savaşçılar bulunmaktadır.
SMO’nun içindeki etnik gruplar ise Araplar (yüzde 87,73), Türkmenler (yüzde 10,53), Kürtler (yüzde 1,42) ve Çerkezler ile diğer etnik gruplardan (yüzde 0,32) oluşmaktadır. 

Savaşçılarının yarısı 21-30 yaşları arasında

SMO savaşçılarının yarısı 21-30 yaşları arasındadır. SMO savaşçılarının ortalama yaşı 32,24’tür. Genel olarak SMO savaşçılarının savaş deneyimi çok yüksektir. Tüm savaşçıların yüzde 93’ünden fazlası 3 yıldan uzun bir süredir savaşmaktadır; çoğunluk (yüzde 63,19) 7 yıl ya da 7 yıldan daha fazla süredir savaştıklarını ifade etmiştir. SMO’daki ortalama savaş deneyimi 7,1 yıldır. 

'Devrimci ve milliyetçi fikirler baskın geliyor'

Savaşçıların SMO’ya katılma motivasyonunda esasen devrimci ve milliyetçi fikirler baskın gelmektedir. katılımcıların yüzde 77,01’i SMO’ya katılmak için ana motivasyonlarının Suriye devrimi fikri olduğunu, cevapların yüzde 19,24’ü ise vatanı savunmanın ana motivasyonları olduğunu vurgulamıştır.

Savaşçılar Esed rejiminin devrileceğine dair inançlarını koruyor

Suriye’deki siyasi durum ve siyasi süreç hakkındaki görüşleri sorulduğunda savaşçıların yüzde 97,87’si Esed rejiminin düşeceğine inandıklarını belirtmiştir. SMO savaşçıları Beşşar Esed’in kaderi ve rejimi hakkındaki uluslararası algının aksine Suriye’de bir rejim değişikliğine olan inancını ve bağlılığını sürdürmektedir.
SMO’daki savaşçıların sadece yarısı Suriye için siyasi bir çözümün gerçekçi olduğunu düşünmektedir.