22:10:5724 Eylül, 2021
İstanbul 17 Az bulutlu
15 Eylül 2021 10:14

Kamu davalarında "arabuluculuk" dönemi

Kamu davalarında "arabuluculuk" dönemi

Kamu kurumları veya vatandaş ile devlet arasındaki davalarda "sulh" dönemi başlıyor. Arabuluculuk benzeri şeklinde gerçekleşecek uygulama ile hem anlaşmazlığın hızlıca çözülmesi hem de mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması hedefleniyor.

Kamu kurumları arasında ve vatandaş ile devletin davalarında "sulh" dönemine geçiliyor. Uygulamayla anlaşmazlıkların mahkeme yoluna başvurmadan kısa sürede aşılması ve mahkemelerdeki iş yükünün önemli ölçüce azalması planlanıyor.


Peki, arabuluculuk yöntemi devlete nasıl bir katkı sağlayacak? Sistem nasıl uygulanacak? Tüm bunları Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bilal Yavuz ile konuştuk.


Avukat Yavuz, devletin ve kamu kurumlarının, vatandaşlar ve çalışanlarla olan uyuşmazlıklarında, sürecin sulh yoluyla çözümü için arabuluculuk uygulaması getirildiğini söyledi.


Yavuz, bu uygulama sayesinde, devletten veya kamu kurumlarından talep edilecek bir hakkının olduğunu iddia eden vatandaşların sorununu hızlı şekilde, çok daha masrafsız, kolay ve pratik bir yöntemle çözebileceğine dikkati çekti.


Uygulama nasıl gerçekleştirilecek?


Avukat Bilal Yavuz, uygulamanın nasıl gerçekleşeceğini şöyle anlattı:


“Vatandaşlarımız dava açmadan önce kamu kurumlarıyla olan hukuki sorununu sulh yoluyla çözmek için arabuluculuk kurumuna başvuru yapacaktır. Arabulucu, ilgili kamu kurumuna vatandaşımızın talebini iletir. Ve taraflara sulh sürecini açıklar, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirler. Akabinde sorun tanımlanır ve gündem belirlenir. Arabulucu, iletişim tekniklerinden de yararlanarak her iki tarafı da diyaloğa teşvik eder, bunu kolaylaştırır ve tarafların isteklerini, menfaatlerini ve endişelerini açıklığa kavuşturmalarına ve çözüm bulmalarına olabildiğince yardımcı olur.


Tarafların ortak bir paydada buluşması ve uzlaşma sağlamaları durumunda, arabulucunun yardımıyla yazılı bir anlaşma hazırlanır ve taraflarca imzalanır. Arabuluculuk sonucunda yapılan bu anlaşma, taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar anlaşmaya vardıkları uyuşmazlıkları daha sonra mahkemeye taşıyamaz. Ve her iki taraf da anlaşma tutanağında kabul ettikleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Gerek devletimiz ve kamu kurumlarının gerekse de vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını adaletli ve hızlı bir vaziyette çözmeleri için muazzam bir kolaylık getirilmektedir.”


“Hukuk sistemine büyük fayda sağlayacağı ortada”


Uygulamanın faydalarına da değinen Avukat Yavuz, en önemli özelliğinin mahkemelerdeki uzun dava süreçlerini yaşamayıp sorunları çözüme daha pratik kavuşturmak olduğunu belirtti.


“Bu uygulama, devletimiz ve kamu kurumlarının, vatandaşlarımız ve çalışanları ile arasındaki hukuki sorunlara ilişkin kamu alanına getirilmiştir. Bu sayede, devletimizden veya kamu kurumlarından talep edeceği bir hakkının olduğunu iddia eden vatandaşlarımız dava açmadan önce sulh yöntemine başvuracak ve gerekli görüşmeler gerçekleştirilerek dava açılmadan sorunun hızlı bir şekilde çözümünün yolları aranacaktır. Uygulamanın vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına, mahkemelerimize ve hukuk sistemine büyük bir fayda ve katkı sağlayacağı kesin olarak ortadadır.”