00:32:4613 Mayıs, 2021
İstanbul 18 Az bulutlu
27 Nisan 2021 03:36

HSK'dan tam kapanma tedbirleri: Duruşmalar ertelenebilir

HSK Genel Kurulu, tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. HSK Genel Kurulu kararıyla COVID-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.

HSK'dan tam kapanma tedbirleri: Duruşmalar ertelenebilir

HSK Genel Kurulu 29 Nisan - 17 Mayıs arasındaki tam kapanma sürecine ilişkin tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda sonrası 13 maddelik tavsiye kararları alındı.

Karara göre, müzakere ve keşifler de ertelenecek, erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmayacak, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetler alınabilecek.

Tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi SEGBİS üzerinden dinlenecek, tutukluluk değerlendirmesinde duruşma açılıp açılmaması hakimin takdirine bırakılacak

Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşifler, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenecek.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

SEGBİS ile duruşma önerisi

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenecek.

Tutukluluk değerlendirilmesinde, duruşma açılıp açılmaması hakim veya mahkeme heyetinin takdirine bırakılacak.

Adli hizmetler durmayacak

Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe, sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılması tavsiye edildi.

Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmayacak. Suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam edecek.

İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcısı belirleyecek.

Evden çalışma kararları

Erteleme süresince hakim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiği ilgili mahkemelere bildirilecek.

Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmeleri istendi.

Bu kararlar merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulacak.