05:29:0025 Ekim, 2020
İstanbul 22 Kapalı
%-0.6
BIST
1190.6
%0.00
DOLAR
7.96
%0.00
EURO
9.42
%0.00
ALTIN
487.07
24 Temmuz 2019 08:25

Son dönemde hedefe konulan İletişim Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir ?

Yaptığı çalışmalarla son dönemde adından sık sık söz ettiren İletişim Başkanlığı, bazı odaklarca hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor. Özellikle bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinin öncülük ettiği karalama çabaların hedefi: İletişim Başkanlığı kurumunu yıpratmak. Bu yazımızda, İletişim Başkanlığı'nın misyondan, görevlerinden ve yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz.

Son dönemde hedefe konulan İletişim Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir ?

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN ARTAN İŞLEVİ

İletişim Başkanlığı Ne Zaman Kuruldu?

24 Temmuz 2018’de 30488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.

İletişim Başkanlığı, bir genel müdürlük, bir ofis veya bir daire başkanlığı değildir

İletişim Başkanlığı; Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ya da Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi Cumhurbaşkanı’na bağlı olan bir başkanlıktır

İletişim Başkanı Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Temmuz 2018’de Prof. Dr. Fahrettin Altun’u İletişim Başkanı olarak atamıştır

 İletişim Başkanlığı’nın Görevleri Nedir?

Ulusal iletişim politikasını yürütmek

Devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek

Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek

Kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek

Devlet-millet ilişkisinin etkinlik ve niteliğini artırmak

Etkin ve nitelikli şekilde işleyen bir medya alanı oluşturmak

İletişim Başkanlığı’nın Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda ileri sürdüğü tezlerini ve politika tercihlerini belirlenen stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olacak şekilde aktarmak ve etkin tanıtımını gerçekleştirmek.

Uluslararası kamuoyu nezdinde ülkemizin tanıtımına yönelik çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, programlar organize etmek veya benzeri projeleri desteklemek.

Türkiye’nin uluslararası alanda menfaatlerini destekleyecek çalışmaları sağlamak üzere panel, sempozyum, konferans, proje veya program gibi faaliyetlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak bahse konu çevrelerin ülkemizle ilişkilerinde sürekliliği sağlamak.

Yurtdışında uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olan ve Türkiye ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar ile kişilerin çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla ülkemiz hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak.

Cumhurbaşkanınca belirlenen uluslararası tanıtıma ilişkin hedef ve stratejileri uygulamak.

Uluslararası platformlarda, uluslararası toplumun doğru yönde bilgilendirilmesine yönelik olarak kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

Türkiye’nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalar ve projeleri hazırlamak veya gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak.

Uluslararası tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yabancı basın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve uygulamak, bunlar için sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.

Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

Yurtdışı basın müşavirliklerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçları makama sunmak.

İletişim Başkanlığı’nın Basın-Yayın Faaliyetleri

Devlet tanıtma ve aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç̧ ve dış̧ her türlü açık enformasyonu sağlamak.

Elde edilen bilgileri derlemek, değerlendirmek, bülten ve yayın haline getirmek, derlenmiş̧ bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak.

Hazırlanan bültenleri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna yaymak.

Yerli basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak

Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek

Yerli basının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek

Yapılan faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait çalışmalar yapmak.

Cumhurbaşkanlığının basın toplantılarını düzenlemek, demeç̧ ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

İletişim Başkanlığı’nın Diğer Görevleri

Eski Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kaldırıldı; görev ve yetkileri İletişim Başkanlığı’na devredildi

İletişim Başkanlığı’nın görevleri arasında Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi ile Basın İlan Kurumu'nu denetlemek de yer alıyor

Ayrıca TRT de İletişim Başkanlığı’nın “ilgili kurumu” olarak faaliyet gösteriyor

Önceden Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevler de İletişim Başkanlığı uhdesinde yürütülüyor.

Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemler de İletişim Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulmuştu.

CİMER, “devlet-millet ilişkisini güçlendirmek” misyonu çerçevesinde İletişim Başkanlığı uhdesinde hizmet veriyor

Vatandaşların tüm istek, şikayet, ihbar ve görüş ve önerilerini ilgili devlet kurumlarına iletiyor

Başvuruların etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlıyor

Başvuruların yoğunlaştığı konular ve toplumsal açıdan özel önem verilmesi gereken hususlarla ilgili raporlama çalışmaları yapıyor ve yetkili makamları haberdar ediyor

Vatandaş ile devlet arasındaki iletişim köprüsünü devamlı surette açık tutuyor

Katılımcı demokrasinin önemli bir unsuru olarak işlev görüyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 9 Temmuz 2018’den 23 Temmuz 2019 tarihine kadar CİMER’e 2 milyon 922 bin 655 başvuru yapıldı

Bu başvuruların yüzde 92’sinde işlem süreci tamamlandı ve başvuru sahiplerine cevap verildi

Başvuruların cevaplanma ve sonuçlanma süresi de 14 güne düşürüldü

Başvurulara verilen cevap sonrasında isteyenler, anket çalışmasına katılabiliyor. 2018’de ankete katılan yaklaşık 270 bin kişi, sistemin genel değerlendirmesine “olumlu” yanıt verdi

Başvurulara ilişkin gerekli işlemler, ülke genelindeki 38 bin idari birimde görevli 80 bin kamu personeli tarafından yapılıyor.

 

“Ülkem İçin Bir Fikrim Var” Projesi

İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesini başlattı.

Ülkem İçin Bir Fikrim Var projesi, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inanç sonucu ortaya çıktı.

Ülkenin her köşesinden fikirlerin doğrudan İletişim Başkanlığı’na ulaşılabilmesi için "iletisim.gov.tr" adresi yenilendi ve yıl başında "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformu kurularak faaliyete geçirildi.

 

İletişim Başkanlığı’na Uluslararası Ödüller

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER, "bilgiye erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildi. Yarışma, 18 kategoride toplam bin 64 adayın katılımıyla gerçekleştirildi ve 2 milyondan fazla oy kullanıldı. (Nisan 2019)

İletişim Başkanlığı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince (IPRA) 1990’dan beri düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında, "CİMER" projesiyle "Halkla İlişkiler" kategorisinde ve "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesiyle de “Toplumsal Katılım” kategorisinde “altın ödül” aldı. (Temmuz 2019)

15 TEMMUZ İÇİN İLETİŞİM SEFERBERLİĞİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programlarının koordinasyon görevi İletişim Başkanlığına verildi.

Bu kapsamda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi

Anma programları ve projelerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlandı

Bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında toplamda 1.500’e yakın program ve proje gerçekleştirdi

Bütün bu program ve projelerin içeriği ve bütünlüğünü İletişim Başkanlığı sağladı

İletişim Başkanlığı; 15 Temmuz logosu, afiş, kamu spotu, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar hazırladı.

www.15temmuz.gov.tr internet sitesi kuruldu. Hain darbe girişimini anlatan Türkçe ile birlikte 7 dilde videolar hazırlandı. 15 Temmuz'a dair kronoloji, fotoğraf, video ve diğer tüm kayıt ve bilgilerin yer aldığı dijital bir arşiv oluşturuldu.

Hazırlanan video ve görsellerin 15 Temmuz haftası boyunca televizyon, gazete, sosyal medya, billboardlar, havalimanları, tren garları ve Türk Hava Yolları’nın uçak içi ekranları gibi mecralarda yer alması sağlandı.

The Network Belgeseli

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün karanlık ve kanlı yüzünü ortaya koyan The Network belgeseli, İletişim Başkanlığı iş birliğiyle dünyayı dolaştı.

Belgesel; Belçika, İngiltere, Arnavutluk, Fransa, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna-Hersek, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova olmak üzere 13 ülke ve 16 şehirde gösterildi

New York Sokaklarında 15 Temmuz Fotoğrafları

The Network belgeselinin afiş ve fragmanı ile 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin direnişinden fotoğraflarının yer aldığı led ekranlar taşıyan araçlar, New York sokaklarında dolaştı

Uluslararası Paneller

15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla 11-18 Temmuz tarihleri arasında Washington ve Madrid'de uluslararası paneller düzenlendi.

İstanbul ve Londra'da Eş Zamanlı Koreografi

İstanbul ve Londra'da eşzamanlı olarak bir 15 Temmuz Koreografik Anma gösterisi düzenlendi.

15 Temmuz'da milletin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir anlatım sergilendi.

15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması başlatıldı.

15 Temmuz Kütüphanesi

İletişim Başkanlığı bünyesinde; yayınevleri, kamu kurumları, STK’lar, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarının 15 Temmuz ile ilgili bugüne kadar yayımladığı kitap, dergi ve raporların bir araya getirildiği bir kütüphane oluşturuldu.

15 Temmuz Şehitleri Hatırasına Kısa Film

15 Temmuz şehitlerinin darbe girişimini duydukları anda meydanlara inmelerinden başlayarak, geride bıraktıkları hatıralar ve ailelerini anlatan kısa film hazırlandı

Senaryosu gerçek hikayelerden derlendi

Konusuyla paralel olarak darbe girişiminin başladığı saatlerle aynı zamanda 15 Temmuz akşamı tüm televizyonlarda yayınlandı

15 Temmuz Kamu Spotu

27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşayan “üç kuşak kadının” hikayesi üzerinden Türkiye'nin demokrasi serüvenini anlatan bir kamu spotu hazırlandı

15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu

Eylül 2019'da İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz ruhunu teknoloji ve inovasyonla buluşturacak "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu" gerçekleştirilecek

"15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi

İletişim Başkanlığı’nın yaptırdığı "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi Taksim'de açıldı. Merkezde milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı fedakarlık ve azimle kazandığı demokrasi zaferi ve aziz şehitlerimizi hatırlatmak için hazırlanan videolar sergileniyor.

İletişim Başkanlığı Neden Hedefte?

İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son zamanlarda belli odaklar tarafından hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor.

Özellikle bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinin öncülük ettiği karalama çabaların hedefi: İletişim Başkanlığı kurumunu yıpratmak.

İletişim Başkanlığı’nı ve Başkanını yıpratma gayretinin kökeninde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte İletişim Başkanlığı’nın artan önemi, çoğalan fonksiyonları, yaptığı işler ve yürüttüğü projeler yer alıyor

Saldırıların özellikle İletişim Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen 15 Temmuz Anma Etkinlikleri döneminde artması ise dikkat çekiyor

Bu saldırılar, Türkiye’nin iletişiminin bütünleşik, stratejik ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi yönünde yapılan çalışmalarından rahatsız olanların manipülasyon çabasıdır.

Kişisel ihtiraslarla her düzeyde hem başkanlığa hem de başkanın şahsına yönelik saldırılar da ibretle takip ediliyor..

İletişim Başkanlığı, ülkemizin en yeni kurumlarından olmasına rağmen hızla kurumsallaştı ve kendisine yüklenen sorumlulukları çerçevesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli faaliyetler gerçekleştiriyor..

Belli ki ülkemizi güçlü duruşunu yansıtacak stratejik iletişim adımları atan bir kurumdan rahatsızlık duyanlar var.

İletişim her oluşumun merkezinde olduğuna göre, İletişim Başkanlığının da pek çok çalışmanın anlatısında olması kaçınılmazdır.or..

Meyve veren ağaç taşlanır elbet ama şu da bir gerçek ki milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini dünyaya duyurmak için gayret gösteren bu kadar önemli bir kurumu yıpratmak -sebebi ister basiretsizlik ister kasıt ister ihtiras olsun- ne yerlilikle ne millilikle bağdaşır.

Emoji ile tepki ver

0 Yorum